LL(1) grammatika - Szó felismerés Macro Assemblerben

LL1 grammatika

Ez a program egy egyelőre fix szabálykészlet alapján egy LL(1) grammatika elemzést végez. Egy bekért inputot próbál megfeleltetni a szabályoknak. Majd kiírja, hogy sikerült-e vagy sem. Közben az elemző vermének tartalmát is lépésenként megjeleníti, valamint az épp beolvasott karaktert, hogy követni lehessen a folyamatot.

A program egy egyetemi előadáshoz készült. Az előadáshoz, és a program elkészítéséhez szükséges információkat Dévai Gergely ( ELTE-IK ) prezentációjából szereztem.Az előző néhány assembly programhoz hasonlóan, ezt is masm 6.11 fejlesztőkörnyezettel fordítottam. Lényeges információ a sikeres fordítás szempontjából :) Megint csak nem kommentelném a forráskódot hosszan, hiszen a kódban levő kommentek is elég részletesek. Ha valaki véletlenül hibát vélne felfedezni a programban, kérem szóljon, hogy abból is tanuljak. Az alábbi program ugyanis nálam több gépen is működött teszteléskor, ám mikor egyetemen az előadáson be szerettem volna mutatni, azon a gépen már nem futott le, amelyiken ki kellett volna vetítenem. Ma (2010.04.10.) rájöttem, hogy kihagytam a dsinit eljárás végén a ret kulcsszót. Valószínű ezért nem működött a program megfelelően.

A prezentációk és a program letölthető a következő linken is:
Letöltés


 1.     .model small
 2.     .stack
 3.     .data
 4.         cr = 13     ;carrige return (kocsi vissza)
 5.         lf = 10     ;line feed (uj sor)
 6.         tab = 9     ;tabulator
 7.         bckspc = 8  ;backspace a torleshez
 8.                
 9.         startszimb = 'S'  ;szabalyok start szimboluma
 10.  
 11.         start0 db 0    ;szabaly blokk kezdete
 12.         b1 db 'S',1    ;szabaly bal oldala. 1-es az elvalaszto karakter
 13.         j1 db 'aS',0   ;jobb oldal. A szabaly vege a 0
 14.         b2 db 'S',1
 15.         j2 db 'bAc',0
 16.         b3 db 'A',1
 17.         j3 db 'bAc',0
 18.         b4 db 'A',1
 19.         j4 db 'd',0
 20.         maxindex = $   ;A szabaly blokk vege. dollar az aktualis cim
 21.                
 22.         prompt db 'Adj meg egy mondatot: ',0   ;kiirando uzenetek
 23.         msgSzab db 'Szabalylista: ',0
 24.         msgVeremTart db 'Verem: ',0
 25.         msgAktKar db 'Aktualis karakter: ',0
 26.         msgJo db 'Felismertem ezt a szot!',0
 27.         msgNemJo db 'Ez bizony nem felel meg a szabalyoknak',0
 28.                
 29.         dcrlf db cr,lf,0   ;uj sor
 30.         sep db ': ',0      ;az 1-es karaktert erre csereli
 31.         bool db 0          ;boolean valtozo
 32.         tmpchr db 0        ;ideiglenes valtozok
 33.         tmpNT db 0
 34.                
 35.         verem db 255 dup(' '),0   ;a verem. max 255 karakteres
 36.         vmut db 0                 ;verem mutato
 37.         input db 255 dup(0)       ;az inputnak előre lefoglalt 255 karakter
 38.     .code
 39.  
 40. dsinit proc          ;adatszegmens inicializalasa
 41.     push ax
 42.  
 43.     mov ax, @data    ;adatszegmens kezdocime ax-be
 44.     mov ds, ax       ;ezt betoltjuk az adatszegmens regiszterbe
 45.  
 46.     pop ax
 47.     ret
 48. dsinit endp
 49.        
 50. clrscr proc        ;DOS kepernyo torlese
 51.     push ax    ;ax mentese
 52.     mov ax, 3  ;3-as bekerul ah-ba. Utasitas kepernyo torlesere
 53.     int 10h    ;hexa 10-es megszakitas. Kepernyo driver hivasara
 54.     pop ax
 55.     ret
 56. clrscr endp
 57.        
 58. gotoNextStr proc          ;ugrik az adatszegmensben a kov stringre
 59.     .while 1
 60.        mov dl, [di]
 61.        or dl, dl
 62.            .break .if zero?        
 63.        inc di
 64.     .endw
 65.     inc di
 66.     ret
 67. gotoNextStr endp
 68.                
 69. writem macro string       ;atadott karakter kiirasa kepernyore
 70.     push bx
 71.    
 72.     lea bx, string
 73.     call write_string
 74.    
 75.     pop bx
 76. endm
 77.        
 78. write_string proc         ;dl-ben levo kezdocimtol string kiirasa
 79.     push dx
 80.     push bx
 81.  
 82.     .while 1
 83.       mov dl, [bx]
 84.       or dl, dl
 85.       .break .if zero?   ;flag regiszter zero bitje ha 1, akkor kilep
 86.       .if dl == 1
 87.           writem sep
 88.           .else
 89.           call write_char
 90.       .endif
 91.       inc bx
 92.     .endw
 93.    
 94.     pop bx
 95.     pop dx
 96.     ret
 97. write_string endp
 98.  
 99. write_char proc ;dl-ben varja mit kell kiirni
 100.     push ax     ; ax stack -be mentese
 101.  
 102.     mov ah, 2h  ; Kiiras kodja
 103.     int 21h
 104.        
 105.     pop ax      ; ax-be a stackbol adat kivetele
 106.     ret
 107. write_char endp
 108.        
 109. writem_char macro chr    ;atadott karakter kiirasa kepernyore
 110.     push dx
 111.        
 112.     mov dl, chr
 113.     call write_char
 114.        
 115.     pop dx
 116. endm
 117.                                
 118. write_tab macro num     ;num darab tabulator kiirasa
 119.     local _end          ;lokalis cimke. Kell, mert a makro tobbszor fut
 120.     push dx             ;es minden alkalommal behelyettesiti a forrast
 121.     push cx
 122.        
 123.     mov dl, tab
 124.         mov cx, num
 125.     .if cx == 0         ;ha 0 volt a tabok szaba, akkor kilep
 126.        jmp _end
 127.     .endif
 128.     .repeat             ;ciklus amig cx nem nulla
 129.        call write_char
 130.     .untilcxz
 131.        
 132.   _end:
 133.     pop cx
 134.     pop dx     
 135. endm
 136.                
 137. szablista proc              ;szabalyok listajaak kiirasa
 138.     push di
 139.  
 140.     lea di, b1              ;az elso szabaly kezdocime di-be
 141.     .while (di < maxindex)  ;ciklus amig di kisebb az utolso szabaly vegenek cimenel
 142.        write_tab 1
 143.        writem [di]
 144.        call linebreak
 145.        call gotoNextStr
 146.     .endw
 147.  
 148.     pop di
 149.     ret
 150. szablista endp
 151.  
 152. linebreak proc        ;sortores
 153.     writem dcrlf
 154.     ret
 155. linebreak endp
 156.  
 157. kovszab macro NT, chr  ;kovszab
 158.     local vege         ;lokalis cimke
 159.     push dx
 160.     push ax
 161.  
 162.     mov tmpNT, NT      ;NT jelet el kell menteni,
 163.                        ;mert dl regiszter felul lesz irva
 164.        
 165.     lea di, b1         ;elso szabaly kezdocime
 166.     .repeat
 167.        mov dl, [di]    ;aktualis karakter a szabalyokbol
 168.        .if dl == tmpNT    ;ha a szabaly karaktere nem terminalis
 169.                
 170.            inc di
 171.            inc di
 172.            mov dl, [di]   ;ugras a szabaly job oldalara
 173.                    
 174.            .if dl == chr  ;ha a jobb oldal elso karaktere az amit keresunk
 175.                 _pop dl   ;kivesszuk a verembol
 176.                 call gotoNextStr  ;ugras a kovetkezo stringre
 177.                 dec di            ;vissza ugras az elozo string utolso karakterere
 178.                 dec di
 179.                 .while 1               ;ciklus
 180.                     mov dh, [di]
 181.                     .break .if dh == 1  ;amig nem elvalaszto karakter jon
 182.                                    
 183.                    _push dh            ;verembe betesszuk az uj szabaly karaktereit
 184.                    dec di              ;index  dekrementalasa
 185.                 .endw
 186.                                
 187.                 jmp vege               ;ha ide eljut, akkor megvan a szabaly
 188.            .endif
 189.        .endif  
 190.         call gotoNextStr      ;ugras a kovetkezo szabalyra
 191.     .until di > maxindex     ;amig nem erte el az utolso szabaly veget
 192.    
 193.     jmp eznemjo        ;ha nem talalta meg a szabalyt, akkor hiba
 194.  
 195.   vege:
 196.     mov NT, tmpNT      ;ertekek visszaallitasa
 197.        
 198.     pop ax
 199.     pop dx
 200. endm
 201.  
 202. _pop macro chr      ;verembol ertek chr beirasa. mutato novelese
 203.     push bx
 204.  
 205.     dec vmut
 206.     xor bx, bx
 207.     mov bl, vmut
 208.     mov chr, verem[bx]
 209.        
 210.     pop bx     
 211. endm
 212.  
 213. _push macro chr   ;vereme chr beirasa
 214.     push bx
 215.  
 216.     xor bx, bx
 217.     mov bl, vmut
 218.     mov verem[bx], chr
 219.     inc vmut
 220.        
 221.     pop bx     
 222. endm
 223.  
 224. _top macro chr    ;mutato allitasa nelkul utolso karakter a verembol chr-be
 225.     push bx
 226.  
 227.     xor bx, bx
 228.     mov bl, vmut
 229.     dec bl
 230.     mov chr, verem[bx]
 231.  
 232.     pop bx
 233. endm
 234.  
 235. write_verem proc       ;verem tartalmanak kiirasa
 236.     push dx
 237.  
 238.     _push 0
 239.     writem [verem+1] ;az elso karakter nula. Ezert a 2. tol kell kezdeni
 240.     _pop dl
 241.  
 242.     pop dx
 243.     ret
 244. write_verem endp
 245.  
 246. isTerm macro chr           ;ha chr terminalis, akkor bool = 1, egyebkent bool = 0
 247.     push di
 248.     push dx
 249.  
 250.     mov bool, 1
 251.     mov tmpchr, chr
 252.     lea di, b1
 253.     .repeat
 254.        mov dl, [di]       ;egyenloseg vizsgalat
 255.        sub dl, tmpchr
 256.        .if zero?          ;ha egyenlo volt a chr egy terminalis jellel,
 257.           mov bool, 0     ;azaz zero flag 1-es, akkor nem terminalis
 258.            .break
 259.        .endif
 260.        call gotoNextStr   ;ugras a kovetkezo szabalyra
 261.     .until di > maxindex  ;amig index kisebb az utolso szabaly vegenek cimenel
 262.  
 263.     pop dx
 264.     pop di
 265. endm
 266.  
 267. read_char proc                  ;egy karakter beolvasasa
 268.     push ax                             ;ax regiszter mentese
 269.        
 270.     mov ah, 1                   ;karakter bekeres kodja
 271.     int 21h                             ;hexa 21 -es megszakitas DOS-funkciok hivasahoz
 272.                                                 ;A karakter ekkor AL regiszterbe kerül
 273.        
 274.     mov dl, al                  ;A karakter-t a DL regiszterbe tesszuk
 275.  
 276.     pop ax                              ;ax visszatoltese
 277.     ret                                 ;visszateres subrutinbol
 278. read_char endp
 279.  
 280. readw proc
 281.     push dx                             ;regiszterek tartalmanak elmentese
 282.     push ax
 283.     push cx
 284.     push bx
 285.        
 286.     xor bx, bx
 287.   readw_r_start:                ;karakterek olvasasanak kezdete
 288.     call read_char              ;egy karakter beolvasasa. Eredmeny a dl regiszterbe kerul
 289.  
 290.     .if dl != cr
 291.        mov input[bx], dl
 292.        inc bx
 293.        .if dl != bckspc
 294.           jmp readw_r_start
 295.        .endif
 296.        writem_char ' '          ;egyebkent az elozo karakter torlese a kepernyon
 297.        writem_char bckspc       ;majd visszapozicionalas a torolt karakter helyere
 298.  
 299.        dec bx
 300.        mov input[bx], ' '
 301.        dec bx
 302.        mov input[bx], ' '
 303.        
 304.        jmp readw_r_start        ;ciklus vege. Ha eddig eljut, kezdi elolrol
 305.     .endif
 306.     mov input[bx], 0
 307.     call linebreak
 308.  
 309.     pop bx
 310.     pop cx                              ;regiszterek visszaallitasa a verembol
 311.     pop ax
 312.     pop dx
 313.        
 314.     ret                                 ;kilepes a subrutinbol
 315. readw endp
 316.  
 317. debug proc                  ;aktualisertekek kiirasa
 318.     writem msgVeremTart
 319.     call write_verem
 320.     writem_char ' '
 321.     write_tab 1
 322.        
 323.     writem msgAktKar
 324.     writem_char input[bx]
 325.        
 326.     call linebreak
 327.     ret
 328. debug endp
 329.  
 330. main proc                ;LL(1) szo felismerese
 331.     call dsinit
 332.     call clrscr          ;keperyno torlese
 333.                
 334.     writem prompt        ;szo bekerese
 335.     call readw    
 336.        
 337.     call linebreak
 338.     writem msgSzab      ;szabalyok listaja
 339.     call linebreak
 340.     call szablista
 341.     call linebreak
 342.                
 343.     _push 0
 344.     _push startszimb  ;start szimbolummal kezdunk a veremben
 345.  
 346.     xor bx, bx
 347.     .repeat       ;ciklus, amig nem ertunk a verem vegere
 348.         _top dl   ;verem teteje dl-be
 349.  
 350.         .if dl == 0   ;ha a verem ures
 351.            call debug    
 352.               .if input[bx] == 0   ;es ha az input vegere ertunk
 353.                  jmp ezjo ;akkor felismertuk a nyelvet
 354.               .else                                        
 355.                  jmp eznemjo ;egyebkent hiba
 356.               .endif
 357.         .endif
 358.                        
 359.         isTerm dl  ;ha terminalis jel volt dl, boolba 1 kerul. ha nem, boolba 0 kerul
 360.  
 361.         .if bool == 1           ;ha terminalis volt
 362.             .if dl == input[bx] ;ha egyezik a beolvasando karakterel
 363.                  call debug      
 364.                 _pop dl         ;kivesszuk a verembol
 365.                 inc bx          ;ugras a kov karakterre inputban
 366.             .else               ;egyebkent hiba. Nem ismerheto fel a szo
 367.                 call debug
 368.                 jmp eznemjo    
 369.             .endif
 370.         .else                    ;ha nem terminalis jel volt
 371.             call debug
 372.             kovszab dl, input[bx]  ;akkor keressuk a kovetkezo szabalyt
 373.                        
 374.         .endif
 375.     .until dl == 0 ;verem vege, ha dl-ben nulla volt
 376.        
 377.     jmp ezjo
 378.   eznemjo:
 379.     call linebreak
 380.     writem msgNemJo
 381.     jmp vege
 382.   ezjo:
 383.     call linebreak
 384.         writem msgJo
 385.   vege:  
 386.     .EXIT
 387. main endp      
 388.        
 389.                
 390. end main
Kategóriák: 
Megosztás/Mentés

Új hozzászólás