MASM lemezszektor olvasó lapozható tartalommal

Előkép

A következő program beolvas egy (Floppy)lemezről egy (512 byte-os) szektort. Lényegében egy házi feladat volt az egyetemen, hogy csinosítsuk ki keretekkel, esetleg menükkel a programot, ami már előre meg volt írva. Ezen célon túllőve nem csak a kimenetet csinosítottam, hanem a forráskódot is. Jóllehet, túl is bonyolítottam.

Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a program csak floppy lemezről tud beolvasni. 3 féle megoldást próbáltam ki a lemezszektor olvasásra, de némi utánajárás után kiderült, hogy vagy az oprendszer nem támogatja a módszert, vagy a fájlrendszer. Nem beszélve arról, hogy egy virtuális FAT12 -es merevlemezt sem tudtam olvasni, tehát maradt konkrétan a virtuális floppy csatolás virtualboxban egy virtuális XP-vel. Floppy képet egyébként készen is lehet letölteni a neten.



Adatbekérés

Kiírás

Erre azért volt szükség, mert nincs már a gépemben floppy meghajtó. Hozzáteszem az egyetemen sincs azon a gépen, ahol be kellett mutatni a programot. Így persze senki nem tudta élesben bemutatni, csak aki laptop-ot vitt, és a fent leírt virtuális módszert használva saját gépén bírta működésre a lemezolvasót. Nekünk, többieknek maradt az "ignore" gomb nyomogatása, amikor a windows felszólított, hogy nincs mit olvasni. Így a memóriából valami szemetet kiírva a képernyőre lett bemutatva a program.

De nézzük akkor a programot, ami letölthető a következő linken is: Letöltés

 1. .model small
 2.  
 3. .stack
 4.  
 5. .data    
 6.     hexaPosX = 5
 7.     posY = 3
 8.     charRelPosX = 5
 9.     rows = 15
 10.    
 11.     ;-------------------------
 12.     hexaWidth = 47 ;3*16-1, mert az utolso hexa utan nem kell space
 13.     charWidth = 16
 14.     borderWidth = hexaWidth+charRelPosX+charWidth+2
 15.     charPosX = hexaPosX+hexaWidth+charRelPosX
 16.     ;------------------------------
 17.     ESCAPE = 27
 18.     cr = 13     ;carrige return (kocsi vissza)
 19.     lf = 10     ;line feed (uj sor)
 20.     space = ' '
 21.    
 22.     maxRows = 512 / 16
 23.     lastPageRows = maxRows mod rows
 24.     maxPage = (maxRows / rows) + ((lastPageRows+(rows-1)) / rows )
 25.    
 26.     dcrlf db cr,lf,0   ;uj sor
 27.     goodbye db 'Szep napot! Hasznalj maskor is!!',0
 28.     goodbyeLength = $-goodbye-1
 29.     borderTop db 201, hexaWidth + (charRelPosX/2) dup(205), 203,
 30.                       (charRelPosX/2) + charWidth dup(205), 187,0
 31.     borderMiddle db 186
 32.     borderBottom db 200, hexaWidth + (charRelPosX/2) dup(205) ,202,
 33.                      (charRelPosX/2) + charWidth dup(205) , 188,0
 34.     pagenum db 0
 35.     offs dw 0
 36.    
 37.     txtPage db 'Oldal: ',0
 38.     txtDiskId db 'Lemez:',0
 39.     txtBlockNumber db 'Block szama:',0
 40.    
 41.     quit db 0
 42.    
 43. .data?
 44.     block db 512 dup(?)
 45. .code
 46.  
 47. writem_char macro chr    ;atadott karakter kiirasa kepernyore
 48.     push dx
 49.    
 50.     mov dl, chr
 51.     call write_char
 52.    
 53.     pop dx
 54. endm
 55.  
 56. writem macro string       ;atadott karakter kiirasa kepernyore
 57.     push bx
 58.    
 59.     lea bx, string
 60.     call write_string
 61.    
 62.     pop bx
 63. endm
 64.  
 65. gotoXY macro x, y       ;kurzor pozicionalasa x, y pozicioba (x=oszlop, y=sor)
 66.     push dx             ;hasznalt regiszterek mentese
 67.     push ax
 68.     push bx
 69.  
 70.     mov dh, y           ;dh-ba kell kerulnie az sorszamnak
 71.     mov dl, x           ;es dl-be kell kerulni a oszlopszamnak
 72.     mov ah, 2h          ;A kettes kod a kurzor pozicionalasa
 73.  
 74.     xor bh, bh          ;Hasznalt kepernyo lap szama 0
 75.     int 10h             ;képernyő driver hivasa
 76.  
 77.     pop bx              ;regiszterek visszatoltese
 78.     pop ax
 79.     pop dx
 80. endm
 81.  
 82. gotoXYRel macro x, y
 83.     push dx             ;hasznalt regiszterek mentese
 84.     push ax
 85.     push bx
 86.     push cx
 87.  
 88.     mov ah, 03h
 89.     xor bh, bh
 90.     int 10h
 91.  
 92.     add dh, y           ;dh-ba kell kerulnie az sorszamnak
 93.     add dl, x           ;es dl-be kell kerulni a oszlopszamnak
 94.     mov ah, 2h          ;A kettes kod a kurzor pozicionalasa
 95.  
 96.     xor bh, bh          ;Hasznalt kepernyo lap szama 0
 97.     int 10h             ;képernyő driver hivasa
 98.  
 99.     pop cx
 100.     pop bx              ;regiszterek visszatoltese
 101.     pop ax
 102.     pop dx
 103. endm
 104.  
 105. writeto macro string, x, y ;szoveg kiirasa x, y pozicioba
 106.     gotoxy x, y            ;eloszor pozicionalas
 107.     writem string          ;majd kiiras
 108. endm
 109.  
 110. read_char proc uses ax  ;egy karakter beolvasasa
 111.     mov ah, 1           ;karakter bekeres kodja
 112.     int 21h             ;hexa 21 -es megszakitas DOS-funkciok hivasahoz
 113.                         ;A karakter ekkor AL regiszterbe kerül
 114.     mov dl, al          ;A karakter-t a DL regiszterbe tesszuk
 115.     ret                 ;visszateres subrutinbol
 116. read_char endp
 117.  
 118. ;dl-ben levo kezdocimtol string kiirasa
 119. write_string proc uses bx dx
 120.     .while byte ptr [bx] != 0
 121.       mov dl, [bx]
 122.       call write_char
 123.       inc bx
 124.     .endw
 125.     ret
 126. write_string endp
 127.  
 128. ;dl-ben varja mit kell kiirni
 129. write_char proc uses ax
 130.     mov ah, 2h  ; Kiiras kodja
 131.     int 21h
 132.     ret
 133. write_char endp
 134.  
 135. ;adatszegmens inicializalasa
 136. dsinit proc uses ax  
 137.     mov ax, dgroup   ;adatszegmens kezdocime ax-be
 138.     mov ds, ax       ;ezt betoltjuk az adatszegmens regiszterbe
 139.     ret
 140. dsinit endp
 141.  
 142. ;DOS kepernyo torlese
 143. clrscr proc uses ax
 144.     mov ax, 3  ;3-as bekerul ah-ba. Utasitas kepernyo torlesere
 145.     int 10h    ;hexa 10-es megszakitas. Kepernyo driver hivasara
 146.     ret
 147. clrscr endp
 148.  
 149. ;sortores
 150. linebreak proc
 151.     writem dcrlf
 152.     ret
 153. linebreak endp
 154.  
 155. lcase proc
 156.     .if (dl >= "A" && dl <= "Z")
 157.         add dl, "a"-"A"
 158.     .endif
 159.     ret
 160. lcase endp
 161.  
 162. read_block proc uses ax bx cx dx
 163.  
 164.     writeto txtDiskId, 26, 6
 165.     writeto txtBlockNumber, 20, 7
 166.    
 167.     gotoXY 33, 6
 168.     call read_char
 169.     .if dl == ESCAPE
 170.         mov quit, 1
 171.         ret
 172.     .endif
 173.     call lcase
 174.     sub dl, 'a'
 175.     mov al, dl
 176.  
 177.     gotoXY 33, 7
 178.     call read_decimal
 179.  
 180.     lea bx, block
 181.     mov cx, 1 ;beolvasando blokkok száma  
 182.     int 25h
 183.     popf
 184.     ret
 185. read_block endp
 186.  
 187. out_line_hexa proc uses bx cx dx
 188.     mov cx, 16
 189.     .repeat
 190.         mov dl, block[bx]
 191.         call write_hexa
 192.         mov dl, space
 193.         call write_char
 194.         inc bx
 195.     .untilcxz
 196.     ret
 197. out_line_hexa endp
 198.  
 199. out_line_char proc uses bx cx dx
 200.     mov cx, 16
 201.     .repeat
 202.         mov dl, block[bx]
 203.         .if dl < space
 204.             mov dl, space
 205.         .endif
 206.         call write_char
 207.         inc bx
 208.     .untilcxz
 209.     ret
 210. out_line_char endp
 211.  
 212. init_write_block proc
 213.     .if pagenum == (maxPage-1) && lastPageRows
 214.         mov cx, lastPageRows
 215.     .else
 216.         mov cx, rows
 217.     .endif
 218.     add bx, offs
 219.     ret
 220. init_write_block endp
 221.  
 222. write_block_hexa proc uses cx bx
 223.     call init_write_block
 224.     .repeat
 225.         gotoXYRel hexaPosX, 0
 226.         call out_line_hexa
 227.         call linebreak
 228.         add bx, 16
 229.     .untilcxz  
 230.     ret
 231. write_block_hexa endp
 232.  
 233. write_block_char proc uses cx bx
 234.     call init_write_block
 235.     .repeat
 236.         gotoXYRel charPosX, 0
 237.         call out_line_char
 238.         call linebreak
 239.         add bx, 16
 240.     .untilcxz  
 241.     ret
 242. write_block_char endp
 243.  
 244. write_hexa_digit proc uses dx
 245.     .if dl >= 10
 246.         add dl, 'A'-'0'-10
 247.     .endif
 248.     add dl, '0'        
 249.     call write_char
 250.     ret
 251. write_hexa_digit endp
 252.  
 253. write_hexa proc uses cx dx
 254.     mov dh, dl
 255.     mov cl, 4
 256.     shr dl, cl
 257.     call write_hexa_digit
 258.     mov dl, dh
 259.     and dl, 0Fh
 260.     call write_hexa_digit
 261.  
 262.     ret
 263. write_hexa endp
 264.  
 265. read_decimal proc uses ax bx
 266.     mov bx, 10
 267.     xor ax, ax
 268.     xor dx, dx
 269.    
 270.     .while 1
 271.         call read_char
 272.         .break .if dl == cr
 273.         sub dl, '0'
 274.         mul bl
 275.         add ax, dx
 276.     .endw
 277.     mov dx, ax
 278.     ret
 279. read_decimal endp
 280.  
 281. write_decimal proc uses ax dx cx si
 282.     mov ax, dx
 283.     mov si, 10   ; 10-el osztjuk si-t
 284.  
 285.     xor cx, cx   ; cx torlese
 286.  
 287.     .while ax != 0
 288.         xor dx, dx
 289.         div si
 290.         push dx
 291.         inc cx
 292.     .endw
 293.  
 294.     .repeat
 295.         pop dx
 296.         call write_hexa_digit
 297.     .untilcxz
 298.     ret
 299. write_decimal endp
 300.  
 301. readCmdKey proc
 302.     mov ah, 00h
 303.     int 16h
 304.     ret
 305. readCmdKey endp
 306.  
 307. pager proc uses dx ax
 308.     .if al == 0
 309.       .if (ah == 'H' && pagenum >= 1)
 310.          dec pagenum
 311.       .elseif (ah == 'P' && pagenum < (maxPage-1))
 312.          inc pagenum
 313.       .endif
 314.        mov ax, rows*16
 315.        mul word ptr pagenum
 316.        mov offs, ax
 317.     .endif  
 318.     ret
 319. pager endp
 320.  
 321.  
 322. hideCursor proc uses ax cx dx bx
 323.     mov ah, 03h
 324.     int 10h
 325.     or ch, 30h
 326.     mov ah, 1
 327.     int 10h
 328.     ret
 329. hideCursor endp
 330.  
 331. goodbyeProc proc uses ax
 332.     call clrscr
 333.     call hideCursor
 334.     mov al, goodByelength
 335.     shr al, 1
 336.     mov ah, 40
 337.     sub ah, al
 338.     gotoXY ah, 12
 339.     writem goodbye
 340.     ret
 341. goodbyeProc endp
 342.  
 343. writeInfo proc uses dx bx
 344.  
 345.     ;oldal info
 346.     writem txtPage
 347.     xor dx, dx
 348.     mov dl, maxPage
 349.     call write_decimal
 350.     writem_char '/'
 351.     ;oldalszam
 352.     mov dl, pagenum
 353.     inc dl
 354.     call write_decimal
 355.     ret
 356. writeInfo endp
 357.  
 358. drawBorder proc uses cx ax
 359.     ;felso keret
 360.     gotoXY hexaPosX-1, posY-1
 361.     writem borderTop
 362.     ;kozepso resz
 363.     mov cx, rows
 364.     mov al, posY
 365.     .repeat
 366.        gotoXY hexaPosX-1,al
 367.        writem_char borderMiddle
 368.        gotoXY hexaPosX+hexaWidth+(charRelPosX/2), al
 369.        writem_char borderMiddle
 370.        gotoXY hexaPosX+borderWidth-2, al
 371.        writem_char borderMiddle
 372.        inc al
 373.     .untilcxz
 374.     ;keret alja
 375.     gotoXY hexaPosX-1, al
 376.     writem borderBottom
 377.     inc al
 378.     ;keret alatti informacios sav
 379.     gotoXY hexaPosX, al
 380.     call writeInfo
 381.    
 382.     gotoXY 0, 0
 383.     ret
 384. drawBorder endp
 385.  
 386. run_read_block proc uses ax
 387.     call read_block
 388.     .if quit == 1
 389.         ret
 390.     .endif
 391.     mov pagenum, 0
 392.     .repeat
 393.         call clrscr
 394.         call hideCursor
 395.         call drawBorder
 396.         gotoXYRel 0, posY
 397.         call write_block_hexa
 398.         .if pagenum == (maxPage-1) && lastPageRows
 399.             gotoXYRel 0, -lastPageRows
 400.         .else
 401.             gotoXYRel 0, -rows
 402.         .endif
 403.         call write_block_char                                  
 404.         call readCmdKey
 405.         call pager
 406.         gotoXY 0, 0
 407.     .until al == ESCAPE
 408.    ret
 409. run_read_block endp
 410.  
 411. main proc
 412.     call dsinit
 413.     call clrscr
 414.     call hideCursor
 415.    
 416.     ;comment *
 417.     .repeat
 418.     .break .if quit == 1
 419.         call clrscr
 420.         call run_read_block
 421.     .until al == ESCAPE
 422.     call goodbyeProc
 423.     call readCmdKey
 424.     ;*
 425.    
 426.     .exit
 427. main endp
 428.  
 429. end main

Most túl sokat nem kommentálnám. A forráskódban sem hagytam sok megjegyzést. Akit érdekel, kipróbálhatja. Meg persze kérdezni lehet. De nem hiszem, hogy sokan ütik el a drága idejüket assembly forráskódok tanulmányozásával :)

A programban a szektor megjelenítésnél le és fel nyilakkal lehet lapozni. ESC -re kilép a lemez betűjel és szektor szám ( hányadik szektor ) bekéréshez. Újabb ESC-re pedig kilép a programból. Persze előbb illedelmesen elköszön.

Kategóriák: 
Megosztás/Mentés

Új hozzászólás