Hálózati beállítások VirtualBox 4.2-ben

VirtualBox-ban többféle hálózati beállítás közül lehet választani. Ezek között a különbség abban rejlik, hogy a készített virtuális gép melyik belső hálózat tagja és mely gépeinkkel képes kommunikálni.

Az elérhető 5 különböző hálózattípust én inkább 4+1 -nek hívnám az 5. speciálisabb volta miatt. Ezekről lehet a következőkben olvasni.

A hálózati beállításokba kell először is belépni, ami elérhető a megfelelő virtuális gépet kiválasztva, a "Konfigurálás" gombra kattintva a "Hálózat" menüben.

Hálózatok

Összesen 4 különböző hálózati kártyát lehet csatlakoztatni a virtuális géphez. Ezért is van 4 fül.

Amíg a "Hálózati adatper engedélyezése" checkbox nincs bejelölve, addig az a hálózati kártya nem létezik a virtuális gép számára.

Ha be van jelölve, de a lenyíló listában a "Nincs csatlakoztatva" van kiválasztva, akkor a hardver létezik, de nincs hálózat.

Ha pedig lenyitjuk a "Haladó" beállításokat, akkor ott kivehető a pipa a "Kábel bedugva" checkbox-ból, és ebben az esetben a virtuális kábel nem lesz bedugva a virtuális gép hálókártyájába. Az eredmény persze ugyanaz. Nincs hálózat.

Haladó beállítások

Feltételezve, hogy létező hálózatról beszélünk, a következő csatlakoztatási módok vannak.

NAT

A NAT hálózattal a virtuális gép egy külön belső hálózatba kerül, ahol ő maga rendelkezik internet kapcsolattal, de más gépeket nem lát és őt se látja sem a gazda gép, sem más virtuális gépek.

Ha a virtuális gép csak ezzel a hálózattal rendelkezik, akkor egyetlen módja a gazda gépről való elérésének a megfelelő portok átirányítása. A NAT hálózatot választva, a "Haladó" beállításokat lenyitva, alul elérhetővé válik a "Port továbbítása" gomb. Arra kattintva pedig előugrik az ablak, ahol az új szabályokat felvehetjük.

Porttovábbítási szabályok

A jobb oldali plusz és mínusz ikonokkal lehet felvenni új szabályt, vagy törölni a kijelöltet. A plusz ikonra kattintás után pedig az egyes mezőkre duplán kattintva lehet azok tartalmát szerkeszteni.

 • Név: A szabály neve. Például webszerver használatánál a 80-as portot a "WEB" nevű szabályként menthetjük, vagy bármi egyéb beszédes néven.
 • Protokoll: Ez UDP vagy TCP lehet. Valószínűleg, leggyakrabban a TCP-re van szükség. Webszerver, adatbázis, ftp, ssh stb.. mind TCP protokollt igényelnek.
 • Gazda IP: Ez a gazda gép IP-je, amin a VirtualBox fut. Ez persze sokféle lehet, hiszen a lokális gépre a 127.0.0.1, 127.0.0.2, 127.1.0.34 stb... ( még sorolhatnám ) címek bármelyikén hivatkozhatunk. Ezen kívül router mögött a belső hálózati ip cím is használható. Csak a beállított gazda IP-ről lehet majd elérni a virtuális gép adott portját, de több, különböző gazda IP is felvehető külön szabályként ugyanahhoz a vendég porthoz és IP-hez.
 • Gazda port: A gazda gép portja. Azaz a GAZDAIP:GAZDAPORT címen lehet majd hivatkozni a vendég gépen levő adott címre.
 • Vendég IP: Ez a vendég gép IP-je, azaz a virtuális gépé. Itt azt az IP-t kell megadni, amit a NAT hálózatban kapott a virtuális gép. Linuxban ennek root-ként az ifconfig, Windows-ban az ipconfig paranccsal lehet utánanézni.
 • Vendég port: Ez a virtuális gépnek azon portja, amit a gazda gépről szeretnénk elérni.

A gazda és vendég gép portja megegyezhet, ha a gazda gépen egyébként nem fut semmi az adott porton. De teljesen különböző is megadható. Végül a GAZDAIP:GAZDAPORT címen lesz elérhető a VENDEGIP:VENDEGPORT cím.

Bridge-elt kártya

Bridge-elt kártyával a virtuális gép rácsatlakoztatható a gazda gép hálókártyájára. Azaz a virtuális gép és a gazda gép tud kommunikálni egymással és a virtuális gépnek is lesz internetelérése. Router mögötti belső hálózatnál ez annyit jelent, hogy a router úgy fogja látni a virtuális gépet, mintha az is egy fizikai gép lenne.

Ha ezt a megoldást választjuk, a "Név" mező is lenyíló listává válik és a gazda gépben levő hálókártyák közül lehet választani egyet.

Bridge-elt kártya

Belső csatoló

A belső csatoló több virtuális gép között hoz létre hálózati kapcsolatot. Így tehát egy olyan belső hálózat alakítható ki tetszőlegesen választott virtuális gépekből, amiknek tagjai egymással kommunikálhatnak. Internet hozzáférésük viszont nincs, így ehhez szükség van egy NAT hálózatra is. Ilyenkor a 4 "Kártya" fül közül lehet választani, ahol az új interfész létrehozható.

A belső csatolóról még annyit kell tudni, hogy ezt választva szintén lenyíló lista lesz a "Név" mezőből, de szabadon is beírhatunk egy nevet. Ez a név a belső hálózat neve lesz. Több belső hálózat esetén a már használtak közül lehet választani, hogy az adott gép melyik alhálózat tagja legyen. Az alapértelmezett név az "intnet". Ha nincs több ilyen belső hálózatunk, akkor ez is tökéletesen megteszi.

Belső csatoló

Host-only kártya

A "Host-only" kártya magyarul "Csak gazdagép"-nek lenne csúfolható. Azaz ebben az esetben a gazda gép és a virtuális gép tud csak egymással kommunikálni. Illetve az azonos host-only hálózatba tartozó virtuális gépek egymással. Az internetkapcsolathoz itt is szükséges egy NAT kártya. Viszont a virtuális gépet nem lehet elérhetővé tenni a külvilág számára.

Ennél a megoldásnál a "Név" mezőben előre meghatározott szoftveres hálózati adapterek közül lehet választani, amik megjelennek a gazda gép hálózatlistájában. Ezeken bonyolódik le a forgalom.

Host-only kártya

Host-only hálózati adapter

Ezt a hálózati adaptert a VirtualBox "File" menü "Beállítások" almenüjében lehet elérni baloldalt a "Hálózat" -ra kattintva.

Host-only adapterek

Jobb oldalt a már létrehozott adapterek vannak. A plusz ikonra kattintva új adaptert lehet létrehozni, a mínuszra kattintva pedig a kiválasztottat törölni. A csavarhúzóra kattintva pedig megváltoztatni egyet.

Új adapter létrehozásához kattintsunk a plusz ikonra! Majd a következő ablakban az első fülön a hálózat ip címét kell megadni ( ezt a címet látja a vendég gép egy felé küldött kéréskor. ), a másodikon pedig beállítható egy DHCP szerver az automatikus IP cím kiosztásához. Ez utóbbi nem feltétlenül szükséges. Kézzel is beállíthatók az IP címek.

Hálózat beállítása

 • IPv4 cím: 192.168.56.1
 • IPv4 hálózati maszk: 255.255.255.0

Ezzel a beállítással a hálózat címe 192.168.56.1 lesz. A maszk pedig gondoskodik róla, hogy csak az IP cím utolsó része változhasson a gépek IP címeinél. Az első három fixen 192.168.56 marad.

A DHCP szerver beállításával lesz egy IP tartomány, amiből szabadon kaphatnak egy címet a hálózatra csatlakozáskor. FIX IP híján használható ez. Vagy akár a két megoldás keverve.

DHCP szerver

 • Szerver címe: 192.168.56.100 (A DHCP szerver IP címe)
 • Szerver maszkja: 255.255.255.0
 • Alsó címhatár: 192.168.56.101 ( Legkisebb kiosztható IP cím )
 • Felső címhatár: 192.168.56.254 ( Legnagyobb kiosztható IP cím )

A fix ip címeket pedig 192.168.56.2 és 192.168.56.99 között lehet beállítani.

Általános driver

Az általános driver nálam a "+1". hálózat opció. Ennél ugyanis olyan lehetőségeink vannak, mint az "UDP Tunnel networking" és a "VDE networking". Összeköthetünk például két különböző gazdagépen futó virtuális gépet az UDP tunnel segítségével. Ez már egy komolyabb szint és ritkábban tudom elképzelni a szükségességét.

UDP Tunnel esetén a "Név" mezőbe az "UDPTunnel"-t kell írni, mint a driver nevét. A "Haladó" beállításokat lenyitva pedig az "Általános tulajdonságok" mezőben kulcs-érték párként egyenlőség jellel elválasztva kell beírni a tulajdonságot és annak értékét ( dest, sport, dport ). Egy újabb tulajdonság beviteléhez SHIFT+ENTER billentyűkombinációt kell használni. Akit komolyabban érdekel, az olvashat róla a VirtualBox dokumentációjában: LINK. Bár ott a parancssoros beállítási lehetőséget írják le inkább.

Összegzés

Ezek alapján internetkapcsolatot a virtuális gépen két módon lehet szerezni. NAT kártyával vagy Bridge-elt kártyával. NAT-tal a gép rejtve marad egy belső hálózatban és csak portátirányítással lehet elérhetővé tenni egyes portjait.

Belső hálózatot több gép között a "Belső csatoló"-val lehet létrehozni vagy "Host-only" hálózatot használva. A belső csatolóval a virtuális gépek csak egymást látják, de a gazda géppel nem kommunikálnak. Host-only hálózattal a virtuális gépek egymással és a gazda géppel kommunikálnak.

Az "Általános driver" haladóbb használatra való. Például különböző host gépen futó virtuális gépek összekapcsolására.

Egyszerre több kártya is használható egy géphez, így összetett igények több hálózati interfész beállításával elégíthetők ki. Pl.: Belső hálózat kialakítása internet kapcsolattal: 1 db NAT kártya és 1 DB Belső csatoló vagy Host-only kártya.

Forrás:
VirtualBox dokumentáció: Virtual Networking

Kategóriák: 
Megosztás/Mentés

Hozzászólások

Anonymous képe

Tisztelt Rím Elek Úr!
A nevem Gellén Benjámin, aki általános rendszergazda szakmát tanul, és a szakmai vizsgaidőszak előtt legkésőbb március 14-ig adhatom le a szakdolgozatom. A szakdolgozatom témája, hogy az Oracle Virtualbox-ot és a VMware Workstation-t virtualizációs funkcióiban összehasonlítsam. Az éppen készülő könyv címe Virtuális keretprogramok összehasonlítása. Az Ön cikkének tartalma és képei nagyszerű segítsegemre lenne a szakdolgozatom megírásában, gyakorlati részének teljesítésében. Ezért kérem, szíveskedjék mihamarabb válaszolni arról, hogy felhasználhatom-e a cikkét a szakdolgozatomhoz.
Köszönöm, hogy lehetőséget adott a levél megírásához.
Várja válaszát:
Gellén Benjámin

Rimelek képe

Kedves Benjámin!

Szerintem tegeződjünk. Ez a netes szokás és ha jól sejtem, mindketten fiatalok vagyunk. Ha nem, akkor én kérek elnézést. De a Rím Elek Úr megszólítást kerüljük :)

A cikket természetesen felhasználhatod a szakdolgozatok szabályai szerint. Tehát megfelelő hivatkozással a dolgozatban adott helyeken, ahol forrásként megjelölöd ezt a bejegyzést.

Sok sikert hozzá!

Üdv.
Takács Ákos

Anonymous képe

Kedves Ákos!

Elnézést kérek, hogy elsőre és másodjára is magázódtam, mert illemből tettem ezt. Nagyon hálás vagyok neked válaszodért. és bókolásképpen is nagyon színvonalas és tetszetős weboldalad van. Sugározza mélységes elmélkedésed. Nem tudom, hogy lehetne megtekinteni a versedet, mert nagyon érdekelnek.
Mégegyszer köszönöm válaszod:
Gellén Benjámin

Rimelek képe

Melyik versemre gondolsz? Jobb oldalon a "Versek" kategóriát választva a kategóriákból az összes nyilvános versem olvashatod.

Itt a cikk oldalán a Könyv navigáció miatt lejjebb kell keresned.

Anonymous képe

Tisztelt Takács Ákos!
Utólagosan is elnézést kérek, hogy egy ilyen ügyben - mint a szakdolgozatom - nem a teljes, tényleges nevén, hanem a fedőnevén szólítottam. A levél megírása után néztem e weblap Rólam menüpontban, melyen bemutatkozik. Most figyeltem erre, elnézést figyelmetlenségemért. Voltaképpen azért írtam előtte levelet, mert lelkiismeretem arra indított, hogy megkérdezzem, hogy az Ön engedélyével felhasználhatom-e ez a cikket. És továbbá, annyit kérhetek még, hogy a Debian 6 hálózati beállítások VirtualBox 4.2-ben című cikkét is felhasználhatom-e a szakdolgozatomban? Mert hiszen ebben a két cikkben olyanokat mutat be, melyek a szakdolgozatom témájában megfelel. Természetesen nem az ön teljes cikkeit fogom idézni, hanem csak néhány mondatrészt szeretnék idézni, és néhány képet felhasználni csak is Ön engedélye után.
Nagyon szépen köszönöm előre is figyelmességét.
Várja válaszát:
Gellén Benjámin

Rimelek képe

Bármelyik cikkem felhasználhatod forrás megjelölésével. Annak viszont örülök, ha erről értesítést is kapok. És így most ezzel kaptam is. Amit pedig én köszönök.

Anonymous képe

Helló!

Probléma a következő: 1 gépen 2 VBox-os Ubuntu, Host-only kártyával látja egymást a két virtuális gép és a gazdagép is tud kommunikálni velük, de internet sajnos nincs a virtuális gépeken. Beállításaim az egyik gépen:

auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.56.101
netmask 255.255.255.0
network 192.168.56.0
broadcast 192.168.56.255

VBoxban:
IPv4 cím: 192.168.56.1
IPv4 hálózati maszk: 255.255.255.0
DHCP szerver nincs bekapcsolva.
Hogyan lehetne internetet csiholni a virtuális gépeimre úgy, hogy közben azért egymást és gazdagépet is lássák?

Segítséget előre is köszönöm!
Üdv: Ádám

Rimelek képe

Helló. Idéznék a bejegyzés Host-only bekezdéséből:

"Az internetkapcsolathoz itt is szükséges egy NAT kártya."

Tehát azt is adnod kell azoknak a gépeknek, amiken internetet is szeretnél.

Másik lehetőség a Bridge, de akkor a host-only gyakorlatilag felesleges.

Anonymous képe

Üdvözletem!
Nekem egy olyan problémám lenne, hogy szeretném egy kicsit "meghackelni" egy szerver szavazó lapját, játszom egy netes játékkal aminek ha az oldalán szavazok kapok egy bizonyos dolgot, amit tudok használni, a gond csak az hogy 12 óránként csak egyszer lehet szavazni, mivel nézi az ip címet amiről szavazok, megtudnám valahogy virtualboxban oldani hogy 2 külömbdöző ip címem legyen és arról tudjak szavatni?

Rimelek képe

Helló. Egy részt ilyen szavazások kijátszásában nem is szeretnék segíteni. Más részt teljesen mindegy hány virtuális gépet készítesz, csak belső hálózatot építhetsz vele. Kifelé egyetlen IP-d fog látszani. Az, amit az internetszolgáltatód kioszt. Ha routerrel több fizikai gépet kapcsolnál össze, akkor is csak egy IP alól működnének. Csak a saját belső hálózatodban kapnának direkt belső hálózati IP-t. pl 192.168.X.X.

Anonymous képe

Üdv!

Én Win 8,1-es Vboxot csináltam W8,1-es gazdagépre, bridge-elt hálókártyával.
Elsőre működött is, de az hogy lehet hogy http://whatismyipaddress.com/ teljesen más IP-t látott a két gépnél ha kifelé elvileg egy IP megy?
Második kérdés:) Párszor használtam is, (háromszor) de azóta mikor csatlakozni akarok 651 és 691 hibakódot ír ki a windows, próbáltam mindenfélét, a user/pass biztos jó, mert eleve mentve is volt, de újra beírtam, de sehogy se akar csatlakozni a Vbox-os gép. Tegyem fel újra?

Kösz!

Rimelek képe

Helló.

Az ip cím lehet, azért különbözik, mert esetleg a gazda gépen proxyt használsz. De ez csak egy tipp. Ha egy hálózati kártyáról megy a két kapcsolat (bridge), nem kaphatnál két külön IP-t. Illetve egy szolgáltatáshoz nem is nagyon adnak több IP-t.

A 651 és 691-es hibakódokat nem ismerem. Ha működött háromszor, nem tudom, mi állítódhatott el. Megpróbálhatod újratelepíteni. Ha megint egy darabig jó, akkor gyanús, hogy frissítéssel romlik el valami.

Anonymous képe

Nem, sima T-home net, de megnéztem most a logot ahova két különböző számlával jelentkeztem be egyszerre:
Jul 03 2014 04:24 ET xx.xxx.165.49
Jul 03 2014 04:25 ET xx.xxx.166.10

Mégis lehet két IP egy hálókártya, bár nem értem/tudom hogy csináltam:)
Azóta se lett jó, újra rakás után se:(

Rimelek képe

Két IP lehetne, ahogy ahogy ebben a cikksorozatban is készítettem két ip-t a két mysql-nek és apache-nak, de a te helyzetedben nem tudtam elképzelni hogy lehetne több IP-d. De ha külön kapcsolódtál a két gépen és nem a gazdáról megosztottad a virtuális felé, akkor kapcsolódáskor kaphattál új ip-t. Hogy ilyenkor párhuzamosan megmaradhat-e a kettő, nem tudom.

A másikra most nem tudok mit mondani. Nem vagyok otthon. Nem érek rá gondolkodni rajta. Most az sem biztos, hogy otthon igen... Sajnos

Anonymous képe

Sziasztok!
Nekem egy olyan problémám adódott a virtualboxal, hogy ha NAT-on kívül bármi másra állítom akkor egyszerűen nincs internet a VB-ken ez minden OS nél így van.
A Host OS Ubuntu 1404, a vendég OS-ek ubuntu 1404,1210, FreeBSD9.3 win7-8-8.1, és Debian.
Szeretném Bridge-sre tenni, mert eléggé fárasztó, hogy ha játékszervert indítok VPS-ről akkor rengeteg Portot ki kell nyitogatni...
Köszönöm a választ előre.

Rimelek képe

Szia

Az a helyzet, hogy internetet csak a NAT-tal vagy a Bridge-dzsel lehetne elérni. Viszont a Bridge-nél az történik, hogy a virtuális gép úgy tesz, mintha ő is egy gép lenne a saját belső hálózatodban. Kap ennek megfelelően egy belső IP-t. Ha tegyük fel, te közvetlenül, router nélkül kötöd a netre a gépet, akkor nem tud olyan IP-t kapni szerintem, amivel a külvilág felé elérhető lenne.

Megmondom őszintén, a hálózatokhoz csak olyan szinten értek, amilyen szinten a virtuális géphez és a cikkek megírásához megtanultam. De sosem próbáltam ki olyan gépről, ami nem router mögött van.

Ez lehet a helyzet nálad?

Anonymous képe

Szerintem router mögött van, mert egy szervergépről van szó, és azon belül csinálok vps-eket.

Rimelek képe

Ha szervergépen próbálod, akkor ott kicsit szigorúbb a helyzet valószínűleg. És könnyen lehet, hogy nem oszt ki a router neked IP-t csak ismert szervergépeknek MAC cím alapján. Így nem tudsz rácsatlakozni a hálózatra. Vagyis marad a NAT. Vagy érdeklődés a szolgáltatódnál, hogy van-e megoldás. De ehhez én nem fűznék reményeket.

Anonymous képe

rendben, köszi szépen a segítséget :)

Anonymous képe

Hali!
Nekem az a problémám, hogy a bridgelt kártyán belül annyi van hogy nincs kiválasztva és így nem tudom beállítani, hogy hamachi legyen kiválasztva.

Előre is köszi!

Rimelek képe

Én még nem találkoztam ilyennel, de a bridge-elt kártyához kellene egy "Virtualbox Bridged Networking driver", amit a gazda géped hálózati beállításai közt a "tulajdonságok" alatt találsz meg. Már ha ott van. Rákerestem, de nem olvastam végig, azért belinkelem: LINK

Ha egyáltalán nincs driver a fent említett listában, megpróbálhatod újratelepíteni a virtualboxot. Ha szükséges, akkor adminisztrátori jogokkal. Azt nem tudom, hogy mondjuk hálózati kártyától függhet-e, hogy kompatibilis-e vele a driver. Viszont egyelőre ennyit tudok tanácsolni.

Anonymous képe

Üdv!
Az a problémám, hogy amint elindítom a Virtualboxot, megszűnik a gépen az internet.
Laptopról van szó, szóval wif-vel csatlakozok a routerhez... Amint megnyitom a Virtualboxot az internetkapcsolat korlatozott hozzáférést jelez... Gondolom ezért a hálózati beállításnal a "hálózati adapter engedélyezése" inaktív, báraz látszik, hogy be van pipálva.
Köszi a segítséget!

Rimelek képe

Üdv. A hálózati adapter engedélyezése inaktív is marad, amíg a virtuális gép fut. Az csak leállított gép mellett állítható.

Én ugyanúgy wifi-zek laptopról (Windows 8) és ha a wifi jelre kattintok, én is látom, hogy
"VirtualBox Host-Only Network
Korlátozott"

De ettől még persze lesz internet, mert ez a wifi-n kívül értendő, tehát nálad más lehet.

Ha bemész a Hálózati megosztási központba (windows esetén), akkor ott az aktív hálózatoknál kell lennie egyszerre kettőnek. Az egyik a wifi, a másik a VB Host-only, ha azt állítottad be.

Egy esetben történt nálam olyan, hogy az internet kapcsolatom elveszett (de nem a wifis). Amikor megpróbáltam laptopból wifi hotspotot csinálni, és rosszul választottam ki, hogy melyik kapcsolat hova legyen átirányítva.

Tudsz esetleg több infót adni arról, milyen hálózati beállításokat adtál meg?

Anonymous képe

Azt furcsálom, hogy amint megnyitom a VB-t, az internet kapcsolat korlátozottra vált, a hálózati kapcsolatoknál látom a VB host only-t is, de ha lecsatlakozom a megszokottról akkor sem tudok a VB host only-ra csatlakozni vagy akarármire... Ha a megszokottra akarok visszacsatlakozni, az is mindig sikertelen. A VB ban a halózatnal a Bridge-elt kártyat választottam mert ez tünt a legegyszerűbbnek... A legördülőből kipróbáltam mind a kettőt amit felkinalt, de sosincs internet sem a gazdagépen sem a virtuálison..

Egyébként annyira nem fontos az interne, csak jó lenne :)
Egy kérdésem lenne még, az a célom, hogy egy win 8.1-en, elinduljon a win7, ehez sajnos nincs lehetőségem a gépre mindkét oprendszert feltenni, ahogy van a 8.1 annak úgy kéne maradnia. Azonban azért kell a win7, mert egy videó-vágó program nem akar 8.1 re települni, viszont win7 en gond nélkül megy. Ez jutott eszembe, hogy virtuálisgéppel lehet win7 is a gépen. Szerinted elméletben ez megvalósítható, h a virualison tudnék vágóprogramot hasznalni? Vagy van esteleg valami jobb tipped?
Köszi a segítséget!

Anonymous képe

Azt furcsálom, hogy amint megnyitom a VB-t, az internet kapcsolat korlátozottra vált, a hálózati kapcsolatoknál látom a VB host only-t is, de ha lecsatlakozom a megszokottról akkor sem tudok a VB host only-ra csatlakozni vagy akarármire... Ha a megszokottra akarok visszacsatlakozni, az is mindig sikertelen. A VB ban a halózatnal a Bridge-elt kártyat választottam mert ez tünt a legegyszerűbbnek... A legördülőből kipróbáltam mind a kettőt amit felkinalt, de sosincs internet sem a gazdagépen sem a virtuálison..

Egyébként annyira nem fontos az interne, csak jó lenne :)
Egy kérdésem lenne még, az a célom, hogy egy win 8.1-en, elinduljon a win7, ehez sajnos nincs lehetőségem a gépre mindkét oprendszert feltenni, ahogy van a 8.1 annak úgy kéne maradnia. Azonban azért kell a win7, mert egy videó-vágó program nem akar 8.1 re települni, viszont win7 en gond nélkül megy. Ez jutott eszembe, hogy virtuálisgéppel lehet win7 is a gépen. Szerinted elméletben ez megvalósítható, h a virualison tudnék vágóprogramot hasznalni? Vagy van esteleg valami jobb tipped?
Köszi a segítséget!

Rimelek képe

Továbbra sem tudom elképzelni, hogy váltana az internetkapcsolat korlátozottra, bár én nem is birdge-elek. Viszont azt írod, a másikat is kipróbáltad. A bridge-nél arra tudnék csak tippelni, hogy valami router szabály szakítja meg a kapcsolatot. Host-only-nál viszont a kapcsolat csak a gazda gép és a virtuális gép között él. Tehát nincs miért megszakítsa a wifi kapcsolatot. Sajnos így távolból nincs nagyon ötletem pillanatnyilag.

A win7-et felteheted virtuális gépre, de ha a videóvágó sok memóriát és/vagy processzort igényel, akkor lassú lesz az eredmény, ha nincs elég a gazdának és a virtuálisnak is egyszerre. Csak az erőforrásoktól függ.

UI: Esetleg próbáld ki, hogy a NAT-olt kapcsolatot nem osztod ki a virtuális gépnek. Hogy semmilyen módon ne akarjon a netre kapcsolódni. Akár beválik, akár nem, az okát nem fogom tudni a jelenségnek, de legalább a gazda gépen talán lesz net. Erősen csak talán.

Anonymous képe

Szia Rimelek!

A VirtualBox 4.3.12-es verziójában a virtuális gép konfiguráció / Hálózat részében nem csak "NAT", hanem már "NAT hálózat" is választható. Ennek használatához kibővült a Fájl / Beállítások / Hálózat menüpont is, ahol be lehet állítani "NAT hálózatok"-at.

Ha jól látom / értem, működése megegyezik a "NAT-al, a különbség csak annyi, hogy a virtuális gépek láthatják egymást, amennyiben azonos nevű hálózatra csatlakoznak (mely hálózatot pedig a Fájl / Beállítások / Hálózat menüpont alatt hozunk létre).

Ha hasznosnak értékeled az észrevételemet, esetleg bővítsed ki az egyébként klassz írásodat ezzel a plusz infóval is! :)

Rimelek képe

Helló. Mindenképpen hasznos a hozászólásod. Köszönöm! Mostanában csak használni volt időm a virtualboxot. Én is láttam az új opciót, de még nem néztem meg, mi az. Megnézem majd azért én is és beírom megjegyzésként, hogy a 4.3-ban már ilyen is van. A cikk viszont a 4.2-ről szól. Számítottam változásra, ezért került bele a verziószám a címbe.

Köszönet még egyszer a kiegészítésedért!

Anonymous képe

Szia!
Egyszer már kérdeztem ezalatt a poszt alatt, és egy olyan kérdésem lenne, hogy tudnánk valahol beszélni, valami real-time chaten, skype, facebook, xfire, steam, akármi egy kérdésem lenne azzal kapcsolatban amit már egyszer feltettem. köszi előre is a választ!

Rimelek képe

Jobb oldalon, fent kint van a facebook oldal linkje. Ott tudsz írni privát üzenetet is. De real time elkapni nehéz.

Anonymous képe

Szia Rimelek!

Két külön vlan hálózatban lévő virtuális gépeket hogyan lehet virtualboxban úgy konfigurálni, hogy a két vlan kommunikálni tudjon egymással?
Előre is köszi! :)

Rimelek képe

Elnézést a késői reakcióért, de ezer felé kell koncentrálnom.

Hogyan kéne kommunikálniuk? Nagyon extra beállításokat nem csináltam, de gondolom, ha megadsz egy "Belső csatoló" kártyát is a két hálózat egy-egy gépének, akkor az egyik hálózat egyik gépéről a másik hálózat egyik gépét eléred. Arról pedig a többi gépet.

Anonymous képe

Köszi a választ!
Úgy kellene megoldanom, hogy a gépeknek csak egy csatolójuk maradjon, tehát egy ip címmel rendelkeznek. Az odáig rendben van, hogy Belső csatolóval (vagy ha net elérést is szeretnék, akkor a 4.3-ban már elérhető NAT hálózattal) készítek két vlan-t.
A két vlan fizikailag egy swichben találkozik, a swich pedig a routerrel van összekapcsolva. Ha alacsonyabb szinten nézzük a dolgoz: két vlan kommunikációjához 3. rétegbeli eszközre van szükség, ami általában egy router.

A swich és a router eszközöket a VirtualBox valahogy szimulálja, a kérdés, hogy vajon ezeket kell-e konfigurálni valahogy..... tudom, jó kérdéseim vannak :)

Megnéztem a VrtualBox kézikönyvét, és azt hiszem megtaláltam a megoldást, bár sok mindent nem értek belőle:
http://www.virtualbox.org/manual/ch06.html#network_vde

Anonymous képe

Kedves Ákos !

Rím hasznos és értékes a munkád, amit letettél egyszerű földi halandóknak, amiért csak hálásak lehetünk.

Addig eljutottam, hogy mind Win-es, mind Ubuntus környezetben létrehoztam a Wirtualbox segítségével virtuális gépeket. Ide szándékoznám feltenni a CWP-t (de akár egy VESTA-t), ami egyfelől megoldja az egyes alkatrészek (Apache, PHP, Mysql, stb.) telepítési gondját, másfelől megfelel a távoli szerverem környezetének (ha jól gondolom).

Tehát a kérdésem: Hogyan tudnám – mondjuk egy – putty segítségével elérni az általam otthon kreált virtuális gépet, hogy fel tudjam rá telepíteni a kívánt Web Panelt? Jelenleg, ha bekapcsolom őket, egy indítólemez választást kér a progi, amin, ha túllendülök akkor egy „FATAL: No bootable medium found! System halted” felirat fogad. Biztos igaza van, hiányzik még valamije.

Bocs, ha a leírásodban erre is adsz részletes útmutatót (amiben természetesen majd elmélyedek), de most egy gyors huszárvágással szeretném szimulálni a távoli cloud-szerverem környezetét (ami Centos6-CentOS Web Panel), ha tudsz segíteni.

Köszönöm előre is: Vojtkó Péter webalkalmazó.

Rimelek képe

Kedves Péter!

Először is köszönöm az elismerést!

Kicsit összezavarodtam viszont, hogy mit szeretnél pontosan. Bár konkrétan nem írtad, de gnodolom, távolról szeretnél a virtuális géphez hozzáférni, amikor nem vagy otthon a gazda gép közelében, mert egyébként nem lenne szükség puttyra. Vagy van egy szervered esetleg, amin virtualbox fut és grafikus felület nélkül indítasz virtuális gépet rajta?.

Ami azt illeti, én Debian-ról írtam, te pedig, ha jól értem, CentOS-t telepítettél a virtuális gépre, de az elv azonos. A távoli munkáról olvashatsz a Távoli munka Debian 6 webszerveren fejezetben és a bejegyzés alatt további linkeket találsz. Köztük az SSH-ról szólót.

Ha van SSH a virtuális gépre telepítve, akkor azon keresztül beléphetsz és bármit tehetsz terminálból. Én akkor is ezt használom, ha grafikus felületem is van a géphez, mert a saját terminál sokkal jobban kezelhető.

Ha nem vagy a gazda gép közelében és távolról akarod a rajta levő virtuális gépet így elérni, akkor át kell irányítanod egy külső portot a virtuális gép felé. AZ SSH alapértelmezett portja a 22-es, de ha kívülről adsz a géphez hozzáférést, akkor ezt szokás az alapértelmezettről megváltoztatni.

Másik megoldás távolról lehetne még a gazda gépen engedélyezett távoli asztal, vnc vagy TeamViewer, és a gazda gépre belépve a virtuális gépet már úgy éred el, mintha ott lennél a gép előtt. Persze ez megint GUI-val értelmes.

Letöltheted azt az előre gyártott virtuális gépet is, amit én készítettem, de már kicsit elavult a rajta levő debian 6-tal, bár még ma is használom. Nincs rajta webadmin, csak phpmyadmin és chive. Viszont már be van állítva a több apache, mysql és php verzió. Készült újabb verzió is debian 7 alapokon, de nem tudtam befejezni ezért nem lett belőle blogbejegyzés és nem tettem közzé.

De az előző bekezdést csak plusz lehetőségnek írtam. Ha saját magadnak egy magad által választott és talán ismert rendszert raksz fel, azzal valószínűleg hatékonyabban is dolgozol.

Anonymous képe

Kedves Ákos!

Először is köszi a gyors választ.
Másodszor a problémám sokkal egyszerűbb, mint amit feltételeztél (így van, ha az ember elmerül a saját problémájába, azt hiszi, hogy az másnak is egyértelmű, sorry this is my fault).
Tehát amit szeretnék.
Egy szolgáltatónál bérlek egy cloud VPS szervert, amire végre felpakoltam a rendszerem (egy alkalmazást), ami még nem kész 100%-ban.
A saját gépemen csupán egy tesztkörnyezetet szeretnék létrehozni, ami lekopírozza a távoli környezetet (op-rendszer, panel, stb.), mint ami a leírásodnak is az apropója (ha jól értem). Tenném ezt abból a célból, hogy a fejlesztést hazai környezetben végezhessem (ne az éles rendszeren, ahogy eddig tettem ezt korábban), had fusson folyamatosan a szolgáltatás, és én bütykölhessek az otthoni virtuális gépemen, majd ha minden ok, akkor átpakoljam a cloud szerverre.
Így talán világosabb a célom?
Ezek után csak az a kérdésem, hogy tudom u.azt a rendszerkörnyezetet létrehozni az otthoni virtuális gépemen? Gondoltam ugyanúgy mint a távolival tettem, kértem egy Centost és felnyomtam rá puttyal a CWP-t.
Várom válaszod, hátha valaki mást is érdekel a nyavalyám.

köszi: V. Péter

Rimelek képe

Akkor viszont úgy tűnik, mindent tudsz, mert valóban ezt kell tenned, hogy feltelepítesz mindent ugyanúgy a virtuális gépre is. A másik lenne, hogy ha a szolgáltatótól meg tudnád szerezni a VPS-t olyan formátumban, amit importálhatsza virtualboxban, de nem tudom, van-e erre egyáltalán bárhol lehetőség.

Szóval ha nem megerősítést szerettél volna kapni, hogy jó úton jársz, akkor annyira sem értem a kérdést, mint eddig :)

Esetleg elakadtál egy lépésnél, amiben tdok segíteni? Ha én lennék az értetlen, akkor elnézést érte.

Anonymous képe

Kedves Rimelek.
Köszönet a leírásokért.
Lenne egy problémám amin 1 hónapja "dolgozom" és nem jutok el addig amit szeretnék.
2 virtuális gépet csináltam,egy win7 és egy centos.
A centos,mint szerver és névkiszolgáló is...tehát feltettem beállítottam jól a Bind-et (centosnál ugye named-ra változott).a dns beállítás működik is jól.
Egy 2 gépes belső hálózatoz akarnék kreálni,internet eléréssel.Tehát a centos mint névszerver,ezért a win7-es gépről szeretném elérni a netet,nyilván a centos-on keresztül. :)
Sztem a virtualboxos beállításnál hibázom. :)
Próbáltam win7(belső csatoló),centos(1.bridge-elt kártya,2.belső csatoló)...minden jó volt win7-ről kivéve az internet elérés a centoson kersztül.
Gondolom nem ez a nyerő megoldás,ha létezik rá. :)

Kérdésem az lenne,hogyan állítsam és mire a virtualboxos kártyákat hogy működőképes legyen az elv amit akarok,vagy hogy egyeltalán ez megoldható-e?
Köszönöm a válaszodat előre is.

Rimelek képe

Üdv. A Win7-nek nem lesz elég a belső csatoló. A névszerver nem ad internetet, csak a névfeloldást végzi. Kéri a win7 a weboldalt, a névszerver visszaad egy IP címet, de az ip címet a win7 nem éri el net nélkül.

Állíts be a win7-nek is bridge-elt kártyát vagy NAT kártyát az internethez.

Anonymous képe

Szia Ákos!
Nem sikerül olyan beállítást találni, amivel menne a net. Nekem a bridge lenne célszerű, de nem kap címet a routertől. Ha kézzel állítok be neki egy belső hálózati címet, akkor sem látja sem a netet, sem a routert, sem a többi gépet a hálón. Van 5leted mi baja lehet? Előre köszi!

Rimelek képe

Üdv.

Van más hálózati kártya is beállítva a bridge mellett?
Rendesen kikapcsolt állapotban állítottad be a bridge-elt kártyát?
Tényleg nincs net vagy csak a névszerver nem működik és például el tudnál érni egy szervert ip-vel? Próbáld ki a "ping 8.8.8.8" parancsot. Ez a google egyik névszerverét pingeli. Ha visszaad valamit, akkor csak a domainek nem működnek.
Milyen operációs rendszer fut a gazda és a vendég gépen?

Anonymous képe

Köszi a gyors választ! Xp. Egy hálózati kártya van, ami a gép realtec ethernet kártyájára van beállítva. A virtual oldalon intel csatoló (driver telepítve, ez sem volt egyszerű). Már a routert sem tudom pingetni, és semelyik saját hálózati gépet sem, beállított ip címmel sem (amúgy nyilván nem).

Rimelek képe

Az XP az melyik gépen van? Gazda (amin a virtualbox fut) vagy vendég (virtuális gép)? Nem tudom, lehet-e az XP a probléma forrása, de az ugye már elég régen elavult. És az XP virtualboxra telepítésével többeknek gondja volt.

Sajnos nincs igazán tippem, nálad mi lehet a gond, de azért próbáld ki a NAT + Host-only párosítást is. A szükséges portokat át tudod irányítani a gazda gépről a kliensre, ha ez a hálózati beállítás működik.

Tudom, hogy a bridge-elt megoldás kényelmesebb, de legalább kiderül, hogy a másik működik-e.

Anonymous képe

Host only-val sem megy. Amúgy ilyenkor mi adja az ip címet és milyen tartományban? Hol lehet(ne) ez állítani? Lehet, hogy fel kell admon...
Eredetileg w7-ről álltam át w10-re. A w7-en wvpc-vel prímán ment, de ez ugye eltűnt a w10 update-kor. Hyper-V-vel is próbálkoztam volna, de ott meg nincs meg a manager, guliztam, más is panaszkodott erről, de megoldás arra sem volt. Nincs szerencsém ezzel.

Rimelek képe

A Host-Only az egy dolog. Mellé NAT kell az internethez. Azt is adtál neki?

Anonymous képe

Adtam, persze. Most két csatoló látszik az xp-n, de mind2nél ott van a sárga háromszög.

Rimelek képe

És mi van kiválasztva a "Kártya típusa" listában? Ha véletlenül ez: "PCnet-PC III" akor cseréld az eggyel régebbire "PCnet-PC II". Állítólag xp-nek az kell.

De ez natnál és host-onlynál működik csak. bridge-nél nem tudsz típust választani.

Anonymous képe

Most végigpróbáltam az első hárommal, de nincs változás. Amúgy nekem a bidge-nél is engedi a II-est.

Rimelek képe

Ja igaz. Pont egy futó virtuális gépet néztem bridge-elt kártyával. Futás közben persze, hogy nem állítható. Neked viszont nem tudok több tippet adni.

Anonymous képe

Nagyon köszönöm ezt is! Szerintem a host oldalon tilt valamit, lehet, hogy a w10 még nincs felkészülve erre, vagy valami eldugott beállításnál kell változtatni. Egyelőre én is feladom.